Українська мова та читання

Електронний підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
 • Інна Большакова
 • Ігор Хворостяний
 1. Розділ 1. Мова і мовлення

  • Повторюємо вивчене у 3-му класі.
  • Розглядаємо усне та писемне мовлення.
  • Досліджуємо роди літератури.
  • Вивчаємо однорідні члени речення.
 2. Розділ 2. Звуки і букви

  • Досліджуємо звуки і букви.
  • Вчимося писати слова з ненаголошеними е та и; м’яким подовженим приголосним.
  • Запам’ятовуємо правила вживання апострофа.
  • Знайомимося з міфами слов’ян.
 3. Розділ 3. Слово. Значення слова

  • Порівнюємо багатозначні слова й омоніми.  
  • Дізнаємося про пряме і переносне значення слів.
  • Досліджуємо власне українські слова й іншомовні слова; застарілі і нові слова.
  • Повторюємо особливості синонімів і антонімів.
  • Читаємо й аналізуємо народні легенди та байки.
  • Уживаємо правильно фразеологізми.
 4. Розділ 4. Слово. Будова слова

  • Повторюємо будову слова.
  • Утворюємо слова за допомогою суфіксів і префіксів. 
  • Досліджуємо складні слова. 
  • Вивчаємо творчість Івана Франка. 
  • Читаємо й аналізуємо казки.
 5. Розділ 5. Частини мови. Іменник

  • Розрізняємо самостійні та службові частини мови. 
  • Вивчаємо іменник. 
  • Досліджуємо особливості відмінювання іменників. 
  • Вчимося описувати різні погляди.
  • Читаємо й аналізуємо художні тексти.
 6. Частини мови. Прикметник

  • Вивчаємо прикметник.
  • Розглядаємо змінювання прикметників за числами та родами. 
  • Вчимося відмінювати прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду. 
  • Досліджуємо правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
  • Читаємо й аналізуємо художні тексти, пишемо рекламне повідомлення.    
 7. Частини мови. Числівник

  • Вивчаємо числівник. 
  • Досліджуємо правопис числівників 11–20, 40–90, 100.
  • Розрізняємо кількісні та порядкові числівники.
  • Читаємо й переказуємо тексти.
 8. Частини мови. Займенник

  • Вивчаємо займенник. 
  • Вчимося відмінювати особові займенники. 
  • Досліджуємо правопис займенників. 
  • Складаємо текст новини. 
 9. Частини мови. Дієслово

  • Вивчаємо дієслово.
  • Розрізняємо дієслова, які позначають незавершену та завершену дії. 
  • Вчимося змінювати дієслова за часами.
  • Досліджуємо правопис дієслів із НЕ.
  • Читаємо й аналізуємо поетичні й прозові твори.
 10. Частини мови. Прислівник

  • Вивчаємо прислівник.
  • Розрізняємо прислівники і прикметники.
  • Досліджуємо правопис прислівників.
  • Вчимося доцільно вживати прислівники в мовленні.
  • Читаємо й аналізуємо художні тексти.
 11. Частини мови. Службові частини мови. Вигук

  • Вивчаємо службові частини мови та вигук.
  • Вчимося вживати в мовленні прийменники, сполучники, частки.
  • Досліджуємо вживання розділових знаків при вигуках.
  • Пишемо текст-розповідь з елементами опису.
 12. Розділ 6. Словосполучення і речення

  • Відрізняємо словосполучення від речення.
  • Досліджуємо зв’язок між словами в реченні.
  • Вчимося вживати розділові знаки при однорідних членах речення.
  • Знайомимося зі складними реченнями.
 13. Розділ 7. Текст

  • Вивчаємо типи текстів.
  • Досліджуємо особливості наукового та художнього описів.
  • Аналізуємо текст-розповідь.
  • Пишемо текст-міркування.