Відеоконспекти

Зміст

Уроки 1–10
Узагальнення і систематизація вивченого в 5 класі
Відео до уроків 1–10

Уроки 11–15
Узагальнення і систематизація вивченого в 5 класі. Задачі
Відео до уроків 11–15

Уроки 16–25
Узагальнення і систематизація знань з геометрії. Ознайомлення з дільниками і кратними та ознаками подільності на 2, 5, 10
Відео до уроків 16–25

Уроки 26–35
Ознаки подільності. Розклад числа на прості множники. НСК і НСД натуральних чисел
Відео до уроків 26–35

Уроки 36–45
Подільність чисел. НСК і НСД натуральних чисел. Звичайні дроби, зведення дробів до спільного знаменника
Відео до уроків 36–45

Уроки 46–54
Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Додавання та віднімання звичайних дробів та мішаних чисел
Відео до уроків 46–54

Уроки 55–65
Множення і ділення звичайних дробів / мішаних чисел. Розв’язування задач на відсотки
Відео до уроків 55–65

Уроки 66–75
Розв’язування задач із дробами та на відсотки. Нескінченні періодичні дроби. Відношення. Масштаб
Відео до уроків 66–75

Уроки 76–85
Розв’язування задач на пропорційний поділ. Пропорція. Відсоткові розрахунки
Відео до уроків 76–85

Уроки 86–97
Пряма та обернена пропорційні залежності. Коло, круг, круговий сектор. Діаграми
Відео до уроків 86–97

Уроки 98–108
Додатні й від’ємні числа. Координатна пряма. Раціональні числа. Протилежні числа. Модуль числа. Рівняння
Відео до уроків 98–108

Уроки 109–118
Додавання і віднімання раціональних чисел
Відео до уроків 109-118

Уроки 119–128
Розкриваємо дужки. Множення і ділення раціональних чисел
Відео до уроків 119-128

Уроки 129–139
Множення і ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь
Відео до уроків 129-139

Уроки 140–152
Паралельні та перпендикулярні прямі. Прямокутна система координат. Графіки залежностей
Відео до уроків 140-152

Уроки 153–162
Повторення
Відео до уроків 153–162