«Інформатика» підручник
для 6 класу ЗЗСО.
Електронний інтерактивний додаток 

Електронні матеріали до підручника
 • Олена Бондаренко
 • Василь Ластовецький
 • Олександр Пилипчук
 • Євген Шестопалов
 1. Розділ 1. Графічні зображення

  § 1. Растрова графіка. Графічний редактор GIMP
  § 2. Створення й опрацювання зображень
  § 3. Багатошарові растрові зображення
  § 4. Векторна графіка. Графічний редактор Inkscape
  § 5. Змінення вигляду об’єктів
  § 6. Криві. Робота з контурами
  § 7. Копіювання об’єктів
  § 8. Текстові об’єкти
  Підсумкова робота до розділу 1
  Практична робота 1. Створення простих векторних зображень

 2. Розділ 2. Комп’ютерні презентації

  § 9. Основні етапи створення презентації
  § 10. Анімаційні ефекти
  § 11. Мультимедійний вміст у презентаціях
  § 12. Налаштування показу комп’ютерної презентації
  Підсумкова робота до розділу 2
  Практична робота 2. Проєктування та розроблення власної презентації

 3. Розділ 3. Текстові документи

  § 13. Списки в текстовому документі
  § 14. Таблиці в текстовому документі
  § 15. Зображення в текстовому документі
  § 16. Формати текстових документів. 3D-моделі у текстовому документі
  Підсумкова робота до розділу 3
  Практична робота 3. Опрацювання текстового документа з об’єктами різних типів

 4. Розділ 4. Електронні таблиці

  § 17. Середовище табличного процесора
  § 18. Робота з табличними даними
  § 19. Типи даних в електронних таблицях
  § 20. Формули в електронних таблицях
  § 21. Моделі та моделювання
  § 22. Реалізація математичних моделей засобами електронних таблиць
  Підсумкова робота до розділу 4
  Практична робота 4. Побудова математичної моделі

 5. Розділ 5. Цифрові пристрої. Цифрові технології

  § 23. Принцип роботи цифрових пристроїв
  § 24. Пристрої введення графічної інформації
  § 25. Пристрої виведення
  § 26. Пристрої зберігання. Пристрої зв’язку
  § 27. Цифрові технології
  Підсумкова робота до розділу 5
  Практична робота 5. Використання цифрових пристроїв і технологій

 6. Розділ 6. Алгоритми та програми

  § 28. Складання алгоритмів і програм з розгалуженнями
  § 29. Вкладені розгалуження
  § 30. Множинне розгалуження
  Практична робота 6. Cкладання та виконання алгоритмів із розгалуженнями
  § 31. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром
  § 32. Задачи додавання
  § 33. Алгоритми з повтореннями. Цикл із умовою
  § 34. Алгоритми з розгалуженнями, вкладеними в цикл
  § 35. Алгоритми з повтореннями, вкладеними у розгалуження
  § 36. Вкладені алгоритмічні структури повторення
  § 37. Розв’язування задач перебору за допомогою вкладених циклів
  Підсумкова робота до розділу 6
  Практична робота 7. Складання та виконання алгоритмів із повторення

 7. Розділ 7. Практикум із використання інформаційних технологій

  Практична робота 8. Створення бланка розкладу уроків засобами графічного редактора 
  Практична робота 9. Створення анімованої моделі атома
  Практична робота10. Моделювання банківського депозиту засобами табличного процесора
  Практична робота 11. Складання програми для обчислення НСД двох чисел
  Практична робота 12. Складання програми для гри «Камінь-ножиці-папір»