G-TFF01VNTWV

ІНФОРМАТИКА

Електронний підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
 • Марина Корнієнко
 • Світлана Крамаровська
 • Ірина Зарецька
 1. Інформація. Дії з інформацією

  • Згадуємо правила поведінки та безпеки під час роботи з комп’ютером.
  • Повторюємо, що таке інформація, повідомлення, які дії можна виконувати з інформацією.
  • З’ясовуємо, якою буває інформація.
  • Учимося розрізняти повідомлення за способом подання.
 2. Мережа інтернет

  • З’ясовуємо, що таке комп’ютерна мережа, інтернет, служби інтернету.
  • Учимося здійснювати пошук інформації в інтернеті, критично її оцінювати, дотримуватися авторського права.
  • Дізнаємося про електронне спілкування, вивчаємо правила спілкування в інтернет-спільнотах.
  • Знайомимося з електронними освітніми ресурсами.
 3. Комп’ютерні пристрої для роботи з інформацією

  • Розглядаємо види сучасних комп’ютерів, пристрої введення, виведення та зберігання інформації.
  • Дізнаємося, що таке пам’ять комп’ютера, які бувають носії інформації.
  • Згадуємо, що таке файл і папка, з’ясовуємо, для чого призначені комп’ютерні програми.
  • Учимося працювати з файлами та папками, вікнами та меню програм.
 4. Алгоритми

  • З’ясовуємо, що таке модель, моделювання, дізнаємося про види інформаційних моделей.
  • Згадуємо, що таке команда, виконавець, алгоритм, розглядаємо способи подання алгоритмів.
  • Дізнаємося про неповне і повне розгалуження, безперервне повторення, повторення з умовою, повторення з лічильником.
  • Учимося складати алгоритми з розгалуженням і повторенням та реалізовувати їх у середовищі програмування Скретч.
 5. Комп’ютерні презентації

  • Згадуємо, що таке комп’ютерна презентація, редактор презентацій.
  • З’ясовуємо, які властивості мають слайди презентації, які текстові й графічні об’єкти можна на них розміщувати.
  • Дізнаємося про анімацію в презентаціях.
  • Учимося працювати зі слайдами презентації, текстовими й графічними об’єктами, додавати до них анімаційні ефекти.
 6. Повторення та узагальнення вивченого

  • Створюємо навчальний проєкт, під час роботи над яким:
  • згадаємо правила безпечної роботи з комп’ютером;
  • здійснимо пошук потрібних матеріалів в інтернеті;
  • опрацюємо матеріали за допомогою відповідних програм;
  • створимо комп’ютерну презентацію та захистимо проєкт.