G-CNWSZ1NK5M

Вступ до історії України та громадянської освіти

Електронний підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
 • Олександр Гісем
 • Олександр Мартинюк
 1. Розділ І. Людина, природа, суспільство та історія

  § 1. Людина. Унікальність і неповторність кожної людини
  § 2. Людина і природа
  § 3. Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві
  § 4. Минуле людини й суспільства. Що таке історія
  § 5. Культура як цінність
  Узагальнення за розділом І. Людина, природа, суспільство та історія

 2. Розділ IІ. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

  § 6. Людина як особистість і особа
  § 7. Особистий і громадський простір
  § 8. Соціалізація. Людські спільноти в минулому та сучасності. Правила поведінки в різних спільнотах
  Узагальнення за розділом ІІ. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

 3. Розділ III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

  § 9. Інформація, її властивості й форми. Текст і медіатекст
  § 10. Історичні джерела та їхні різновиди
  § 11. Робота з інформацією та історичними джерелами
  § 12. Збереження інформації та історичних пам’яток. Пам’ятники
  Узагальнення за розділом ІІІ. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

 4. Розділ IV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

  § 13. Історія як наука і навчальний предмет
  § 14. Історичні факти, події, явища та процеси. Історичний образ
  § 15. Історичне мислення. Причинно-наслідкові зв’язки
  Узагальнення за розділом ІV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

 5. Розділ V. Орієнтування в історичному часі та просторі

  § 16. Календарний та історичний час
  § 17. Географічний та історичний простір
  § 18. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Історико-етнографічні регіони України
  Узагальнення за розділом V. Орієнтування в історичному часі та просторі

 6. Розділ VI. Права людини і громадянина. Демократія

  § 19. Права людини і громадянина. Права дитини
  § 20. Протидія порушенню й замовчуванню порушенням прав людини і громадянина
  § 21. Демократія: принципи та механізми
  Узагальнення за розділом VІ. Права людини і громадянина. Демократія

 7. Плани-схеми для різних форм роботи