Етика

Електронний підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
 • Олександр Мартинюк
 • Ольга Гісем
 1. Вступ

  Опрацювавши матеріал розділу, ви зможете:

  • пояснювати, що таке мораль та етика, яку роль вони відіграють у житті та стосунках людей
  • формулювати «золоте правило моралі», ілюструвати його прикладами із власного життя та життя оточення
  • пояснювати, що таке моральні цінності та як вони впливають на взаємини та спілкування людей
  • розповідати про важливість самопізнання та самооцінки
 2. Розділ І. Унікальність і неповторність людини

  Опрацювавши матеріал розділу, ви зможете:

  • обґрунтовувати унікальність та неповторність кожної людини
  • визначати відмінності між людьми як ціннісну ознаку індивідуальності
  • розповідати про формування особистості та людські чесноти
  • пояснювати, що таке індивідуальні відмінності людини, та виявляти повагу до них
  • висвітлювати сутність гідності та наводить приклади її проявів
  • брати участь у груповій роботі, враховуючи індивідуальні особливості та потреби
  • характеризувати роль світогляду у житті людини
  • визначати свої потреби, бажання, інтереси та цілі
  • детально описувати та аналізувати в цілому себе та інших осіб за різними ознаками (інтереси, світогляд тощо)
 3. Розділ II. Спілкування у житті людини

  Опрацювавши матеріал розділу, ви зможете:

  • пояснювати, що таке спілкування, та як воно впливає на здоров’я, безпеку і добробут
  • розповідати про сутність вербального та невербального спілкування
  • застосовувати вербальні та невербальні засоби спілкування для конструктивної комунікації
  • детально описувати особливості спілкування в групі та аналізувати прояви доброзичливості, щирості та поваги у спілкуванні
  • наводити приклади чемної поведінки у спілкуванні
  • пояснювати значення етикету для спілкування
  • виконувати різні ролі у груповій роботі
  • визначати показники безпечного та відповідального спілкування, наводити приклади
  • встановлювати нові контакти та ефективно співпрацювати для досягнення результату, використовувати різні засоби зв’язку
  • прогнозувати ризики комунікації у віртуальному середовищі
  • описувати прояви агресії у спілкуванні
  • протидіяти проявам тиску, агресії, маніпуляції й неповаги щодо себе та інших осіб
  • виокремлювати інформацію та обговорювати ситуації булінгу, зокрема кібербулінгу
 4. Розділ ІІІ. Світ людських емоцій та почуттів

  Опрацювавши матеріал розділу, ви зможете:

  • розповідати, що таке емоції та почуття, якими вони бувають
  • визначати та описувати власні почуття та емоції в різних ситуаціях життя
  • наводити приклади вираження емоції та описувати реакцію на них
  • описувати сутність емпатії
  • пояснювати почуття інших осіб й обґрунтовувати їхнє право на вираження своїх почуттів
  • зважати на емоції та почуття інших осіб у своїй поведінці
  • пояснювати, як емоції пов’язані з вчинками та як зрозуміти інших у тій чи іншій ситуації
  • називати позитивні та негативні емоції
  • визначати прояви негативних та позитивних емоцій і застосовувати способи їх опановування та реакції на них
  • демонструвати прості навички керування емоціями та прояви емпатії
 5. Розділ IV. Життєвий поступ людини

  Опрацювавши матеріал розділу, ви зможете:

  • описувати особистісний розвиток людини
  • пояснювати роль навчання в житті людини
  • розповідати про власні інтереси та хобі, ділитися досягненнями з однолітками, ініціювати обмін досвідом діяльності
  • визначати прагнення і потреби у сфері власного особистісного розвитку та навчання
  • виявляти зацікавлення до тривалої систематичної діяльності (хобі, спорт, мистецтво, навчання тощо) та наполегливість у досягненні мети
  • пояснювати, що значить бути самостійною, наполегливою та цілеспрямованою людиною, наводити приклади
  • визначати цілі власної діяльності та стратегії їх досягнення
  • обґрунтовувати перспективність своєї діяльності для успішного майбутнього та аргументувати необхідність наполегливості
  • самостійно створювати та реалізовувати короткострокові плани щодо досягнення успіху, зокрема в навчанні, спорті, побуті
  • пояснювати вибір власних альтернатив і рішень з огляду на вплив зовнішніх чинників
  • аналізувати власний навчальний розвиток, вказуючи на причини успіхів та невдач
  • оцінювати користь обміну досвідом та взаємонавчання; пояснювати значення освіти в житті людини
  • планувати і моделюватикроки задоволення власних потреб з урахуванням можливостей своїх та інших осіб
 6. Плани-схеми для різних форм роботи