G-1DG34BSM0L

§ 34. Лани й степи

 Пригадайте

Які рослинні угруповання переважають у вашій місцевості?

Природні зони України

Якщо подорожувати від Північного полюса в напрямку до екватора, то можна спостерігати, як ділянки суші з однорідною природою та кліматом змінюють інші. Такі ділянки називають природними зонами.

Україна розташована у трьох природних зонах: мішаних лісів, лісостепу і степу, що поступово змінюють одна одну.
У цих природних зонах чергуються декілька природних угруповань: степи, лісостепи, луки й лани — поля сільського господарства. Усі вони відрізняються за видовим складом організмів, ґрунтами тощо.

Завдання 1

Степи та лани


Степ
— угруповання організмів, для якого характерна трав’яниста рослинність та посушливі погодні умови.

Поки в ґрунті ще достатньо вологи від талого снігу, степові рослини поспішають розквітнути й утворити плоди з насінням. Навесні степу схожий на квітучий килим. А від початку літа в безлісих степах сонце висушує ґрунт.

В українських степах переважають тонколисті та сухолюбні рослини.  Це ковила, типчак, півонія тонколиста, шавлія тощо.

Тваринний світ представлений невеликими тваринами переважно маскувального забарвлення, адже в степу нема де сховатися від ворогів.
З-поміж птахів поширені степові перепілки, жайворонки, орли, боривітери, кібчики. Сьогодні дуже рідко в степу трапляються хохітва, дрохва та журавель степовий. Степові комахи представлені кониками, цвіркунами, клопами, бджолами тощо.

Степи займають майже половину всієї території України.
Більша частина природних степів нині розорана та використовуються як лани для вирощування сільськогосподарських рослин.
Через те що люди засівають кожне поле окремою культурою, біорізноманіття організмів тут досить бідне.

Степи є не лише в Україні. Перегляньте відео та дізнайтеся про особливості степів світу.

Завдання 2

Лісостеп

Лісостеп — це перехідна природна зона між мішаними лісами та степом, на якій чергуються ділянки лісу і степу.

Лісостепова зона не має чітких меж. В Україні лісостеп займає близько третини всієї площі країни. Рослинність тут представлена і лісовими, і степовими видами: дуб, бук, граб, липа. У заплавах річок трапляються вільха та берест. Подекуди острівцями ростуть сосни. До лісових масивів прилягає степ. Степову природну рослинність можна побачити на берегах річок та схилах балок.
Тваринний світ лісостепової зони різноманітний. Він представлений видами, які є типовими для зони мішаних лісів і степу. Тут живуть зайці, дикі кабани, олені, тхори, вивірки, вужі. Серед птахів на степовій території лісостепу найчастіше можна побачити журавля степового, куріпку, перепілку.
А на лісових ділянках лісостепу поширені зяблики, горлиці, сови тощо. Тут також живе багато комах, зокрема довгоносики, листоїди, коники, мурахи тощо.

Натисніть на зображення рослин і тварин та дізнайтеся їхні назви.

Завдання 3

Луки

У лісостеповій зоні також трапляється рослинне угруповання луки. Від степів луки відрізняє достатнє або надмірне зволоження.
Тут є багаторічні трави, зокрема горицвіт, конюшина, тонконіг, звіробій. На дуже зволожених заплавних луках, де близько до поверхні підходять ґрунтові води, можна побачити стрілолист, осоку та рогіз. Луки використовуються людиною для випасу худоби та для сінокосу.

Завдання 4

Підсумуємо

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

 Ключова думка параграфа


Для степів характерна трав’яниста рослинність і посушливі погодні умови. Лісостеп — перехідна зона між лісом і степом.

 Перевірте себе

  1. У яких природних зонах розташована Україна?
  2. Схарактеризуйте лани.
  3. Що таке степ? Яких тварин і рослини можна побачити в степу?
  4. Схарактеризуйте зону лісостепу.
  5. Що таке луки? Як люди використовують луки?