Антоніми

Спостереження й міркування

Порівняйте світлини. Що ви на них бачите? Чи вживали ви в описі світлин слова, протилежні за значенням?

Що таке антоніми?

Слова, що мають протилежне лексичне значення, називаємо антонімами, вони утворюють антонімічні пари.

Антоніми потрібні для увиразнення мовлення, допомагають яскраво показати відмінності між предметами чи явищами, висловити протилежні думки. Саме це ми спостерігали в поезії про двох братів: хоробрий полохливий, правдивий брехливий, розумний — дурний, великий — малий та ін. Порівняйте з реченням: Брати були різні.

Антоніми до слова можна знайти в словнику антонімів.

Робота з інформацією

Тест