Інформаційні технології, їх роль у житті сучасної людини

Сьогодні ви: 

  • з’ясуєте, як використовують комп’ютери в побуті, навчанні, роботі;
  • дізнаєтеся, яке місце в житті сучасної людини займають інформаційні технології.

Міркуємо

Розгляньте зображення. Чи є на них комп’ютери?

Навчаємося

Комп’ютери в побуті, роботі та навчанні

1. Перегляньте навчальний фільм та дайте відповіді на запитання.

Роботи

3. Перегляньте навчальний фільм і дайте відповіді на запитання.

Перевірте себе

Словничок

  • Інформаційні технології – способи застосування комп’ютерної техніки для ефективної організації діяльності людини.
  • Штучний інтелект – галузь науки, що опікується проблемою розв’язування за допомогою комп’ютера задач, які потребують людського розуміння.
  • Робот – автоматичний пристрій, призначений для виконання певних дій за заданими алгоритмами.
  • Робототехніка – прикладна наука, що займається конструюванням та програмуванням роботів.

Інтелектуальна хвилинка

Латинський квадрат – це квадратна таблиця розміру n × n заповнена n різними елементами так, що в кожному стовпці і кожному рядку всі елементи зустрічаються по одному разу. Наприклад,

1

2

3

3

1

2

2

3

1

Дізнайся більше 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»
(Міжнародний конкурс «Бебрас») проводиться в Україні щорічно, як правило, у листопаді.