Урок 32. Позначаємо числа на координатному промені

Звернемося до теорії

Координатний промінь

Щоб позначити число на координатному промені, треба:

1) накреслити промінь ОХ і позначити його напрям стрілкою;

2) записати під точкою О (початок відліку) число 0;

3) вибрати одиничний відрізок;

4) від точки О відкласти праворуч один одиничний відрізок і підписати «1»; відкласти ще один одиничний відрізок і підписати «2» і т. д.;

5) відкласти від початку відліку стільки одиничних відрізків, скільки вказує координата точки;

6) позначити точку буквою.

Перевіряємо знання

Виконуємо тренувальні вправи