Математика

Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
 • Світлана Скворцова
 1. Розділ 1. Узагальнюємо та систематизуємо вивчене в початковій школі

  У цьому розділі ви узагальните й систематизуєте все те, чого навчилися в початковій школі. А потім продовжите досліджувати математичні закономірності й різні способи обчислень, удосконалите навички розв’язування задач.

 2. Розділ 2. Вивчаємо числа в межах трильйона

  У цьому розділі ви розширите множину натуральних чисел до трильйона, навчитеся порівнювати ці числа, ознайомитеся з округленням чисел. Також ви будете вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, уміння розв’язувати задачі.

 3. Розділ 3. Вивчаємо геометрічні фігури

  У цьому розділі ви розширите свої знання про геометричні фігури; навчитеся вимірювати та креслити кути, класифікувати трикутники; ознайомитеся із просторовими фігурами — прямомокутним паралелепіпедом, кубом, пірамідою; навчитеся знаходити об’єм прямокутного паралелепіпеда й куба.

 4. Розділ 4. Вивчаємо звичайні дроби

  У цьому розділі ви продовжите досліджувати звичайні дроби, ознайомитесь із правильними та неправильними дробами, дізнаєтесь про існування мішаних чисел, виконуватимете арифметичні дії з мішаними числами.

 5. Розділ 5. Вивчаємо десяткові дроби

  У цьому розділі ви ознайомитесь із особливим видом дробів — десятковими дробами — і навчитеся виконувати обчислення з ними, знаходити десятковий дріб від числа та число за величиною його десяткового дробу; розв’язуватимете задачі з десятковими дробами.

 6. Розділ 6. Вивчаємо середнє арифметичне. Вивчаємо відсотки

  У цьому розділі ви дізнаєтесь, що таке середнє арифметичне кількох чисел, середня величина; дізнаєтеся про відсотки, навчитеся знаходити відсоток від числа та число за величиною його відсотка. Також ви будете розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного кількох чисел, на знаходження середньої величини — середньої довжини, середньої маси, середньої швидкості тощо; задачі на відсотки.

 7. Розділ 7. Повторюємо вивчене

  У цьому розділі ви узагальните й систематизуєте знання про числа, арифметичні дії, усні й письмові прийоми додавання й віднімання, множення й ділення; повторите алгебраїчний матеріал; узагальните й систематизуєте знання про середнє арифметичне кількох чисел, про відсотки, про геометричні фігури та геометричні величини та одиниці їх вимірювання. Також ви пригадаєте способи й прийоми розв’язування задач різних типів.